Brinova har tecknat ett 10-årigt hyresavtal med Willys

2023-08-31 bulletpoint for separating date from list of categories Pressmeddelande

Brinova har tecknat ett 10-årigt hyresavtal med Willys, som är en del av Axfood, avseende en livsmedelsbutik i koncept Willys hemma, om 862 kvm, i vårt pågående bostadsprojekt i Oxie.

I Oxie, beläget strax utanför Malmö, uppför Brinova nya hyresbostäder med en livsmedelsbutik i bottenplan på stationsnära läge. De 34 lägenheterna är genomgående med hög standard såsom diskmaskin och tvättmaskin samt tillgång till gemensam innegård. Fastigheten uppförs som en energisnål byggnad med solceller på taket som täcker fastighetens behov av el. Inflyttning är beräknad till slutet av 2024 och butiken öppnar våren 2025.

I området, där bostäderna och livsmedelsbutiken uppförs, äger Brinova bostadsfastigheter sedan innan och fastigheter med verksamhet i form av vårdcentral, bibliotek, barnmorskeverksamhet mm.

VD Per Johansson kommenterar hyresavtalen:

”En utmärkt komplettering till vårt befintliga bestånd i Oxie. Attraktiv butik och bostäder där vi kan erbjuda ett bra serviceutbud i närmiljön.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD Per Johansson, telefon +46 (0) 70-817 13 63, epost: per.johansson@brinova.se eller,

Projektutvecklingschef Stina Trimark, telefon +46 (0) 709-29 49 54, epost: stina.trimark@brinova.se

Brinova utvecklar och förvaltar primärt bostäder och samhällsfastigheter belägna på utvalda orter med goda kommunikationer i södra Sverige. Verksamheten kännetecknas av långsiktighet, samverkan med aktörer inom samhällssektorn och inte minst en lokal egen engagerad förvaltning på de orter där bolaget aktivt valt att verka. Fastighetsbeståndet om cirka 354 000 kvadratmeter har ett marknadsvärde på cirka 8,3 miljarder kronor. Värden skapas genom selektiva förvärv, effektiv fastighetsutveckling och en aktiv förvaltning. Ett starkt kassaflöde möjliggör en fortsatt tillväxt av bolaget. Brinovas B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Huvudkontoret finns i Helsingborg. För mer information: www.brinova.se

Featured image from external database

Fler nyheter