Brinova förvärvar och tillträder samhällsfastighet i Karlskrona

2019-04-01 bulletpoint for separating date from list of categories Pressmeddelande

Brinova Fastigheter AB (publ) (”Brinova” eller ”Bolaget”) har idag tecknat avtal om förvärv av en fastighet, Karlskrona Frimuraren 2. Fastigheten som är centralt belägen, är fullt uthyrd till Karlskrona kommun, och består av ett gruppboende.

Transaktionerna sker i bolagsform och baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 16 Mkr.

Fastigheten har en uthyrningsbar bostadsyta om cirka 560 kvm, innefattar förutom gruppboendet, en bostadslägenhet. Beräknade hyresintäkter uppgår till 1 Mkr och tillträde sker omgående.

VD Per Johansson kommenterar tillträdet:

”Fastigheten blir ett utmärkt tillskott till Brinovas fastighetsportfölj där fokus ligger på bostäder och samhällsfastigheter.”

Förvärvsavtalet:

Bolaget ska förvärva aktierna i Tönnerviks Fastighets AB, och indirekt fastigheten Karlskrona Frimuraren 2, för en preliminär köpeskilling om 11,6 miljoner kronor, vilken har beräknats utifrån ett överenskommet värde på Fastigheten om 16,0 miljoner kronor. Brinovas förvärv, samt i samband med förvärvet lösta koncerninterna skulder samt externa skulder om cirka 9,1 Mkr, regleras genom nyupptagna lån om 9,1 Mkr och resterande regleras genom kontant betalning.

De slutliga köpeskillingarna ska motsvara de preliminära köpeskillingarna med justeringar för förändringar i det egna kapitalet på tillträdesdagen. Eventuella justeringar i de preliminära köpeskillingarna ska regleras kontant.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD Per Johansson, telefon +46 (0) 70-817 13 63, epost:  eller,

CFO Malin Rosén, telefon +46 (0) 70-929 49 52, epost:  

För mer information: www.brinova.se

Brinova utvecklar och förvaltar primärt bostäder och samhällsfastigheter belägna på utvalda orter med goda kommunikationer i södra Sverige. Verksamheten kännetecknas av långsiktighet, samverkan med aktörer inom samhällssektorn och inte minst en lokal egen engagerad förvaltning på de orter där bolaget aktivt valt att verka. Fastighetsbeståndet per 2018-12-31 om cirka 218 000 kvadratmeter har ett marknadsvärde på cirka 3,8 miljarder kronor. Värden skapas genom selektiva förvärv, effektiv fastighetsutveckling och en aktiv förvaltning. Ett starkt kassaflöde möjliggör en fortsatt tillväxt av bolaget. Brinovas B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Huvudkontoret finns i Helsingborg. För mer information: www.brinova.se

Fler nyheter