Brinova förvärvar och tillträder fastigheter i Karlskrona samt emitterar aktier

2022-04-29 bulletpoint for separating date from list of categories Pressmeddelande, Regulatorisk information

Brinova Fastigheter AB (publ) (”Brinova”) har idag tecknat avtal om förvärv av sex fastigheter i Karlskrona, Sheldon 4, Vakteln 8–11 och Clerk 28. Fastigheterna består främst av hyresbostäder. Tillträde sker omgående och förvärvet finansieras delvis genom emission av egna aktier i Brinova, motsvarande ett totalt kapitalbelopp om 12 Mkr.

Fastigheterna har en total uthyrningsbar yta om cirka 2 478 kvm. Hyresvärdet uppgår till 3,2 Mkr och de förvärvas för ett underliggande fastighetsvärde om 55,2 Mkr. 

Fastigheterna med totalt 28 hyresbostäder ligger på absolut bästa läge i Karlskrona på Trossö och Saltö. Fastigheterna ligger nära våra befintliga enheter vilket kommer generera en effektiv förvaltning med goda synergieffekter.

VD Per Johansson kommenterar förvärvet och tillträdet:

”Ett bra tillskott av attraktiva bostäder på absolut bästa läge i Karlskrona”

Brinova förvärvar fastigheterna genom bolag med tillträde idag den 29 april. Förvärvet finansieras med kontanta medel samt genom emission av egna aktier i Brinova. Styrelsen har därför med stöd bemyndigande från årsstämman den 5 maj 2021, idag beslutat om emission av 317 965 aktier av serie B i Brinova riktad till säljaren av fastighetsbolagen, Kobebus Fastighets AB. Teckningskursen uppgår till 37,74 kr per aktie och är baserat på ett vägt genomsnittspris för Brinovas aktie närmast före tillträdet. Priset motsvarar en premie om cirka 7 procent mot stängningskursen på Nasdaq Stockholm den 28 april 2022.

Nyemissionen innebär att antalet aktier i Brinova ökar med 317 965 från 97 397 336 till 97 715 301. Aktiekapitalet ökar med 1 271 860 kronor, från 389 589 344 kronor till 390 861 204 kronor. Nyemissionen medför en utspädning om cirka 0,33 procent baserat på det totala antalet aktier i Brinova efter emissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
VD Per Johansson, telefon +46 (0) 70-817 13 63, epost: per.johansson@brinova.se , eller
VVD Malin Rosén, telefon +46 (0) 70-929 49 52, epost: malin.rosen@brinova.se 

Brinova utvecklar och förvaltar primärt bostäder och samhällsfastigheter belägna på utvalda orter med goda kommunikationer i södra Sverige. Verksamheten kännetecknas av långsiktighet, samverkan med aktörer inom samhällssektorn och inte minst en lokal egen engagerad förvaltning på de orter där bolaget aktivt valt att verka. Fastighetsbeståndet om cirka 338 000 kvadratmeter har ett marknadsvärde på 8 miljarder kronor. Värden skapas genom selektiva förvärv, effektiv fastighetsutveckling och en aktiv förvaltning. Ett starkt kassaflöde möjliggör en fortsatt tillväxt av bolaget. Brinovas B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Huvudkontoret finns i Helsingborg. För mer information: www.brinova.se
 

Fler nyheter