Brinova flyttar upp till Nasdaq Stockholm Mid Cap-segment

2020-12-17 bulletpoint for separating date from list of categories Pressmeddelande

Brinova Fastigheter AB (publ) (”Brinova”) aktie av serie B (BRIN B) flyttar till Nasdaq Stockholms segment Mid Cap den 4 januari 2021 som är den första handelsdagen 2021.

Detta sker som en följd av Nasdaqs årliga genomgång av genomsnittliga börsvärden för de nordiska marknadssegmenten, segmentsförändringarna meddelades av Nasdaq den 17 december 2020. Mid Cap segmentet omfattar företag med ett börsvärde mellan EUR 150 miljoner och EUR 1 miljard.

VD Per Johansson kommenterar flytten:

”Brinova har ett fokus på tillväxt i fastighetsvärde, resultatet visar sig även på en tillväxt i börsvärdet, som lett till byte av segment på Nasdaq Stockholm. Vi är glada över denna flytt som kan leda till att vår aktie blir än mer attraktiv bland investerare.”

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD Per Johansson, telefon +46 (0) 70-817 13 63, epost: per.johansson@brinova.se eller,

Vice VD/CFO Malin Rosén, telefon +46 (0) 70-929 49 52, epost: malin.rosen@brinova.se

Brinova utvecklar och förvaltar primärt bostäder och samhällsfastigheter belägna på utvalda orter med goda kommunikationer i södra Sverige. Verksamheten kännetecknas av långsiktighet, samverkan med aktörer inom samhällssektorn och inte minst en lokal egen engagerad förvaltning på de orter där bolaget aktivt valt att verka. Fastighetsbeståndet om cirka 260 000 kvadratmeter har ett marknadsvärde på cirka 5,1 miljarder kronor. Värden skapas genom selektiva förvärv, effektiv fastighetsutveckling och en aktiv förvaltning. Ett starkt kassaflöde möjliggör en fortsatt tillväxt av bolaget. Brinovas B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Huvudkontoret finns i Helsingborg. För mer information: www.brinova.se

Fler nyheter