Brinova får bygglov för uppförande av kontorshus på Skeppsbrokajen i Karlskrona

2022-01-20 bulletpoint for separating date from list of categories Pressmeddelande

Brinova Fastigheter AB (publ) (”Brinova” eller ”Bolaget”) har den 12 januari erhållit bygglov för uppförande av en ny byggnad på fastigheten Karlskrona Skeppsbrokajen 4, som ligger på Trossö

Fastigheten ligger på absolut bästa och mest spännande läge i Karlskrona. Den ligger i anslutning till vår befintliga fastighet Lindblad, och kommer precis som den domineras av offentliga kontor. Hela kvarteret Lindblad genomgår en förändring med detaljplanearbeten för att kunna förtäta med mer lokalytor för utbildning, offentliga kontor och bostäder.

Fastigheten kommer att uppföras i tre våningar med en uthyrningsbar yta om 1 760 kvm med fokus på att produktionen av fastigheten ger en bra energiklassificering, möjlighet för effektiv löpande förvaltning samt låga underhållskostnader.

Hyresgäster blir olika aktörer inom samhällssegmentet.

Projektet startar omedelbart med beräknad inflyttning under kvartal 1 2023.

VD Per Johansson kommenterar projektet:

”Fastigheten blir ett tillskott till Brinovas fastighetsportfölj i en kommun där vi redan är etablerade. Fastigheten, med sitt fantastiska läge på kajen och med bra energiklassificering.”

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD Per Johansson, telefon +46 (0) 70-817 13 63, epost: per.johansson@brinova.se eller,

Regionchef Öst, Martin Wallin, telefon +46 (0) 70-929 49 57, epost: martin.wallin@brinova.se

Brinova utvecklar och förvaltar primärt bostäder och samhällsfastigheter belägna på utvalda orter med goda kommunikationer i södra Sverige. Verksamheten kännetecknas av långsiktighet, samverkan med aktörer inom samhällssektorn och inte minst en lokal egen engagerad förvaltning på de orter där bolaget aktivt valt att verka. Fastighetsbeståndet om cirka 320 000 kvadratmeter har ett marknadsvärde på cirka 7,2 miljarder kronor. Värden skapas genom selektiva förvärv, effektiv fastighetsutveckling och en aktiv förvaltning. Ett starkt kassaflöde möjliggör en fortsatt tillväxt av bolaget. Brinovas B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Huvudkontoret finns i Helsingborg. För mer information: www.brinova.se

Featured image from external database

Fler nyheter